• Tara Shirt - Soft Pink IDR 110,000.00
  • Tara Shirt - White Habis
  • Tara Shirt - Choco IDR 110,000.00
  • Tara Shirt - Navy IDR 110,000.00
  • Tara Shirt - Black Habis
  • Tara Shirt - Baby Blue IDR 110,000.00
  • Tara Shirt - Maroon Habis